Dinteloord, Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland

Glastuinbouwkavels, nog twee te koop!
www.nieuwprinsenland.nl

Nieuw Prinsenland is dé nieuwe locatie voor glastuinbouwondernemers met ambitie. Gelegen op een halfuur rijden van het Westland in de agrarische regio West-Brabant, biedt Nieuw Prinsenland een gunstig ondernemersklimaat. Door de rechte en ruime verkaveling op een goed bereikbare locatie met prima klimaatomstandigheden kunt u een glastuinbouwbedrijf opzetten waarin u uw kwaliteiten als ondernemer volledig kunt benutten.

Nieuw Prinsenland is voorzien van tal van faciliteiten, die ervoor zorgen dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst. Er is een eigen gasontvangststation inclusief 8 bar gasnet, een regionaal 150/20 kV-station ligt in het gebied, ruime belichtingsmogelijkheden, een duurzaam watersysteem voor aanvullend gietwater en voor de afwikkeling van spuiwater, en een prima samenwerking in de Tuinderscoöperatie. De nabijheid van de bestaande suikerfabriek en het agro en food gerelateerde bedrijventerrein zorgt ervoor dat optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars reststromen, installaties, kennis en talenten.

Nieuw Prinsenland ligt pal aan de snelweg A4, de nieuwe directe verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen, nabij de kern Dinteloord in de gemeente Steenbergen. Het glastuinbouwgebied maakt deel uit van het totale Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland wat naast een kassengebied van ca. 220 ha netto glas bestaat uit ca. 50 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein voor agro en food en de bestaande suikerfabriek van Suiker Unie.

Download hier de brochure of ga naar de website van Nieuw Prinsenland.