Ruimte voor duurzame glastuinbouw

Dat is waar de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) aan heeft gewerkt sinds 2002.

Met een aantal tot de verbeelding sprekende projecten heeft de TOM bijgedragen aan de verduurzaming van de Noord-Brabantse glastuinbouw. Het is nu aan de ondernemers en andere organisaties om dat verder uit te bouwen.

De aandeelhouders, Provincie Noord-Brabant en NCB-Ontwikkeling (ZLTO), hebben besloten de TOM te beëindigen medio 2020.

Vanaf deze plaats bedanken wij alle personen en organisaties die samen met de TOM aan de verduurzaming van de glastuinbouw van Noord-Brabant hebben gewerkt.

Voor informatie over glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland kunt u naar: www.nieuwprinsenland.nl

 Mocht er aanleiding zijn om nog contact met ons te zoeken, dan kunt u dat doen via: info@tombrabant.nl

 Ing. Piet Janmaat, directeur.